russkaya-mednaya-kompaniya-likvidiruet-korkinskiy-ugolnyy-razrez-600×400